Cordium Jaarverslag 2021

Vooruitblik

Grote uitdagingen

Onze hoop is dat we in de fusie het nauw contact met onze huurders kunnen blijven behouden en dat we het warme hart van Cordium kunnen laten verder kloppen.

Patrimonium

Cordium telt 1749 verhuurbare woongelegenheden verspreid over 5 Limburgse gemeenten

Patrimonium

kaart_5gemeenten_cijfers losse svgs
543

Hasselt

Hasselt

263 woningen

280 appartementen

134

Alken

Alken

102 woningen

32 appartementen

243

Kortessem

Kortessem

186 woningen

57 appartementen

241

Hoeselt

Hoeselt

82 woningen

159 appartementen

588

Bilzen

Bilzen

367 woningen

221 appartementen

Projecten

Door deelname aan proefprojecten zoals de Sociale Energie- en Watersprong bouwen we verder aan een duurzame en innovatieve toekomst voor onze woningen.

Projecten

Hoeselt

Proefproject Sociale Energie en Watersprong

Renovatie met als doel: 100 % energieneutraliteit met een versnelde aanpak en permanente bewoning

Projecten

Guigoven

Eerste bouwproject volgens CBO-procedure

De eerste samenwerking met de privésector om 21 nieuwe sociale woningen te bouwen.

Vliermaalroot

Energetische renovatie van volledige wijk

47 woningen werden voorzien van nieuw buitenschrijnwerk, isolatie en ventilatie.

Projecten

Overzicht

Van kandidaat tot huurder

Op 31.12.2021 stonden er 3016 kandidaat-huurders ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning van Cordium.

Kandidaten

Toewijzingen

Huurders

Herstellingen

Kleinere herstellingswerken worden uitgevoerd door een team van eigen techniekers. Voor grotere werken in leeggekomen en verhuurde woningen werken wij samen met externe aannemers.

Herstellingen

3242 werken in verhuurde woningen

110 werken in lege woningen

68 werken door eigen techniekers

42 renovaties door externe aannemers

Verkoop

Tot en met 31.12.2021 konden huurders van Cordium, onder bepaalde voorwaarden, hun eigen huurwoning kopen. Dit was het laatste jaar dat dit mogelijk was.

Verkoop

8 woningen stelsel kooprecht zittende huurder

4 woningen vrijwillige verkoop

Bij deze woningen is een energetische renovatie niet haalbaar. Daarom is beslist om deze woningen te koop aan te bieden aan de zittende huurder of openbaar te verkopen na verhuis.

 

2 kavels project Nieuwe Winning St.-Lambrechts-Herk

Bij de ontwikkeling van het project Nieuwe Winning in Sint-Lambrechts Herk is er gekozen voor een evenwichtige mix van koopwoningen, sociale huurwoningen en sociale koopkavels. Het project omvat 20 sociale kavels, waarvan er in totaal 4 verkocht zijn.

In de wijken

Net zoals in 2020 werd ook in 2021 de werking van de sociale dienst bepaald door de coronamaatregelen. Toch probeerden we ook nu hier zo creatief mogelijk mee aan de slag te gaan om zoveel mogelijk bewoners samen te brengen op een veilige manier.

In de wijken

In de toekomst zullen we de Coravan stelselmatig inplannen in de wijken. Op die manier moeten onze huurders niet per se naar ons kantoor komen, maar kunnen ze wachten tot wij bij hen langskomen. Voor minder mobiele huurders maakt dat een groot verschil.

Coravan

zomertour

In de wijken

Zitdagen op locatie

heropstart

Den 8 Buurthuis

van start

Sociale energiesprong

bewonersparticipatie

Kijkdag Contract-ondertekening

Guigoven

In de wijken

 • 433 huisbezoeken

  Ikv. onderhoud, burenruzies, bezichtigen woning, verplichte verhuis,...

 • 23 zitdagen

  Voor kandidaten en huurders op het Cordium hoofdkantoor, bij OCMW of buurthuis

 • 79 overlegmomenten met partners

  Overleg met OCMW, CAW, EKWo,… ikv. leefbaarheid in de wijken

 • 22 bewoners vergaderingen

  Over collectieve onderwerpen zoals bv. informeren over renovatiewerken

 • 98 contract ondertekeningen

  Individuele en collectieve contract ondertekeningen met nieuwe huurders

 • 65 buurtversterkende activiteiten

  Om de betrokkenheid van de buurtbewoners te vergroten

 • 20 overlegmomenten met gemeenten

  Om bepaalde problematieken of toekomstplannen te bespreken

 • 19 Coravan zomertoer namiddagen

  Introductieronde met de Coravan in de verschillende woonwijken

Communicatie

Onze communicatiestrategie is gebaseerd op een multichannel aanpak. Onze doelgroep is zeer divers. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken verloopt onze communicatie via verschillende kanalen.

Communicatie

In juni 2021 gaat de nieuwe website live. Met dit nieuwe communicatieplatform ligt de nadruk op toegankelijke dienstverlening en gebruiksvriendelijkheid.

8147 unieke bezoekers nieuwe website

763 volgers

3x nieuwsbrief

58% opens

3x persmoment

Organisatie

Ons team bestaat uit 19 medewerkers die zich dagelijks inzetten om mensen tot en aan hun recht te laten komen.

Organisatie

Aandeelhouders

 • TOTAAL1800 aandelen
 • Provincie Limburg 260
 • Agentschap Wonen-Vlaanderen 260
 • Vzw Vooruitzicht en Voorzorg 160
 • Maatschappelijke en Ontwikkelingswerken Hasselt 160
 • Stad Bilzen 155
 • Belfius Verzekeringen België Brussel 150
 • Stad Hasselt 110
 • VKW Limburg Hasselt 90
 • cv Limcoop Hasselt 80
 • Unizo Hasselt 80
 • Vzw Groep M.S.I. Hasselt 80
 • Vzw Sociaal Dienstbetoon Hasselt 80
 • Gemeente Alken 50
 • Gemeente Hoeselt 50
 • Gemeente Kortessem 35

Raad van bestuur

 • Carien Neven - voorzitter Maatschappelijke- & Ontwikkelingswerken
 • Alain Bielen - directeur
 • Hanan Hansas, Limcoop Hasselt
 • Koen Hendrix, VKW Limburg
 • Dymfna Meynen, Stad Hasselt
 • Pieter Konings, Provincie Limburg
 • Guido Cleuren, Stad Bilzen
 • Astrid Clabots, Unizo Hasselt
 • Frank Vroonen, Gemeente Alken
 • Werner Raskin, Gemeente Hoeselt
 • Ria Steegmans, Gemeente Kortessem
 • Cis Sterkens, vzw Vooruitzicht en Voorzorg

Directiecomité

 • Koen Hendrix - voorzitter
 • Alain Bielen - directeur
 • Marcel Croes - adjunct-directeur
 • Carien Neven
 • Astrid Clabots

Auditcomité

 • Koen Hendrix
 • Pieter Konings
 • Koen Beulen
 • Alain Bielen
 • Marcel Croes

Toewijzingscomité

 • Carien Neven - voorzitter
 • Guido Cleuren, stad Bilzen
 • Werner Raskin, gemeente Hoeselt
 • Frank Vroonen, gemeente Alken
 • Ria Steegmans, gemeente Kortessem
 • Dymfna Meynen, stad Hasselt
 • Reinout van der Sijpe, diensthoofd Cordium

Commissaris

 • Foederer DFK Bedrijfsrevisoren

  Vertegenwoordigd door Tom Quittelier
  Singelbeekstraat 10, 3500 Hasselt

Medewerkers

 • Directie
 • Alain Bielen, directeur
 • Marcel Croes, adjunct-directeur
 • Mieke Clijsters
 • Bewonerszaken
 • Reinout Van der Sijpe, diensthoofd
 • Els Borgions
 • Nele Hendriks (tot 30.06.2021)
 • Katrien Joosten
 • Jolien Timmers
 • Anke Smeets (vanaf 01.09.2021)
 • Financiële zaken
 • Marcel Croes, diensthoofd
 • Daisy Gaillard
 • Patrimoniumbeheer
 • Alain Bielen
 • Wendy Vanhex
 • Technische zaken
 • William Nelissen, diensthoofd
 • Frank Louwet
 • Raf Huysmans
 • Niels Dirix (vanaf 01.08.2021)
 • Albert Ory (tot 30.06.2021)
 • Wendy Vanhex
 • Nele Hendriks (vanaf 01.07.2021)
 • Leo van Stee
 • Marc Hansen
 • Werner Plessers
 • Secretariaat & communicatie
 • Mieke Clijsters

Download

2-luik jaarverslag

boodschap van de voorzitter

Speech voorzitter

Beste lezers,

Met dit online jaarverslag blikken we terug op een bijzonder jaar waarin we niet alleen creatief moesten omspringen met de coronamaatregelen, maar ook met de komende, ingrijpende veranderingen in het huisvestingslandschap.

Het is voor iedereen waarschijnlijk niet onbekend dat we vanaf volgend jaar onderdeel zullen uitmaken van één Limburgse huisvestingsmaatschappij, samen met alle andere huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren. Hier zijn in de afgelopen jaren reeds vele speculaties, gesprekken en overlegmomenten aan voorafgegaan en dit zal in de komende jaren zeker niet anders zijn. We staan immers voor één van de grootste fusies die men ooit gekend heeft in de sociale huisvesting.

De fusie wil er enerzijds voor zorgen dat alle expertise in de sector op één punt gecentraliseerd kan worden, maar ook dat het aanbod voor onze kandidaten en huurders overzichtelijk en duidelijk blijft. Er is de hoop dat op deze manier dubbele inschrijvingen uitgezuiverd worden en de wachtlijsten voor een sociale woning ingekort kunnen worden. Hier zal het centrale inschrijvingsregister, dat vanuit de VMSW wordt ingevoerd vanaf januari, ook aan bijdragen.

Anderzijds is onze grootste hoop dat we in deze fusie het nauw contact met onze huurders kunnen blijven behouden en dat we het warme hart van Cordium kunnen laten verder kloppen. Ook onze partners hopen we in het fusieverhaal steeds weer opnieuw te mogen ontmoeten voor tal van sociale en technische samenwerkingen.

Ondanks alle ontwikkelingen op organisatorisch en wetgevend vlak, zijn we in de afgelopen jaren niet blijven stilzitten bij Cordium. We blijven investeren in onze werking, onze huurders en onze woningen om met een mooi verhaal in de fusie te stappen. Denk hierbij aan ons project 'de Sociale Energie- en Watersprong'. Zo mochten we een tijdje geleden nog een 40-tal geïnteresseerden uit de sector ontvangen aan wie we dit project in al zijn aspecten mochten voorstellen. Samen met de verschillende partners van dit project renoveerden we 4 woningen — uit de jaren '70 in Hoeselt — tot energieneutrale woningen en dit terwijl de bewoners in hun woning bleven wonen.

Cordium - en tevens alle andere huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen - staan voor een grote uitdaging wat betreft klimaatneutraliteit. Vanuit de overheid worden er een aantal voorwaarden opgelegd waaraan onze woningen moeten voldoen. In de klimaatdoelstellingen werd opgenomen dat tegen 2050 al onze woningen energieneutraal moeten zijn. Een ambitieus plan, rekening houdend met een steeds groeiende wachtlijst, een deels verouderd patrimonium en het financiële kostenplaatje dat dit met zich meebrengt. Al deze factoren impliceren dat we grondig moeten nadenken of en hoe we bestaande woningen en recent opgerichte woningen zullen renoveren. Door het blijvend gebrek aan voldoende beschikbare woningen, is een korte en snelle renovatieperiode een grote meerwaarde voor onze huisvestingsmaatschappij. We vinden het bijgevolg erg belangrijk om onze tijd en middelen te investeren in projecten zoals de Sociale Energie- en Watersprong en zijn uiterst trots op het resultaat dat we vandaag zien in Hoeselt. De nodige gesprekken en onderhandelingen met de betrokken partners en de VMSW om dit project op te schalen naar een hele wijk zijn dan ook volop bezig.

Niet alleen werd er energetisch gerenoveerd in het afgelopen jaar in verschillende sociale woonwijken, we bleven ook verder bouwen aan nieuwe sociale woningen. Zo werden er vorig jaar in Guigoven 21 nieuwbouwappartementen opgeleverd die tot stand kwamen door onze eerste CBO procedure. De samenwerking met privé partners voor het bouwen van nieuwe sociale woningen werd mogelijk gemaakt door een ontwikkeling van de VMSW.

Ook dit jaar blijven we verder bouwen aan verschillende nieuwbouwprojecten, zetten we in op energiezuinige renovaties en blijven we op zoek gaan naar innovatieve en duurzame oplossingen voor zowel bestaande als nieuwe woningen.

Niet enkel op vlak van onze woningen gingen we op zoek naar innovatieve oplossingen, ook op sociaal vlak stonden we voor de nodige uitdagingen. Door de coronamaatregelen moesten we noodgedwongen op zoek gaan naar een manier om het contact met onze huurders te blijven behouden. Hiervoor werd onze Coravan tot leven geroepen.. Tijdens de zomerperiode trokken we door al onze woonwijken en brachten we een bezoek aan al onze 1691 huurders. Daarnaast werd de Coravan ook volop ingeschakeld tijdens werf- en bewonersvergaderingen, wijkfeesten, bewonersactiviteiten,…

Ook tijdens de komende zomerperiode zal de Coravan opnieuw door onze woonwijken trekken samen met de belevingsstructuur die in al onze werkingsgebieden zal worden opgebouwd. Met 'CorConnect' strijken we deze zomer één week neer in al onze gemeentes en steden en organiseren we buurtversterkende activiteiten voor en met onze bewoners.

Tenslotte lanceerden we in 2021 ook een nieuwe website om het contact met onze huurders, kandidaten en partners nog beter en eenvoudiger te laten verlopen en om een antwoord te bieden aan de verdere digitalisering. Ook via al onze andere communicatieplatformen trachten we steeds om sociale huisvesting in een positief daglicht te plaatsen naar de buitenwereld en onze verschillende doelgroepen te informeren.

We staan alweer voor een boeiend en bijzonder jaar met nog veel onduidelijkheden en veel uitdagingen. Ons team is klaar voor de toekomst. Neem eerst een kijkje in het verleden met ons online jaarverslag.

Veel leesplezier,
Carien Neven
Voorzitter Cordium cvba

Sociale Energiesprong en Watersprong

De sociale huisvesting heeft nog een hele weg te gaan naar de klimaatdoelstellingen. Veel huurwoningen kampen nog met slechte isolatie en verouderde technieken, met hoge energiefacturen en CO2-emissies als gevolg. Met het oog op het realiseren van energieneutraliteit én het bestrijden van energiearmoede, bundelden het Vlaams Energiebedrijf (VEB), BAM Interbuild, Energinvest, Enervalis en Cordium hun krachten in het project de Sociale Energiesprong. De eerste systematische renovatie in de sector zorgt voor een vermindering van het warmteverbruik van 80% en een nulemissie.

De Sociale Energiesprong is een Vlaio/Flux50- proefproject waarin Cordium en haar partners op zoek gaan naar een integrale manier om verouderde sociale woningen energetisch te renoveren. Het doel van deze renovatie: 100% energieneutraliteit in een versnelde aanpak met permanente bewoning.

Zo werden de woningen voorzien van een nieuwe gevelschil. Dit zijn geprefabriceerde, isolerende gevelpanelen die rondom de woningen werden geplaatst. Daarnaast werden ook alle daken vernieuwd en voorzien van zonnepalen. Iedere woning is ook voorzien van een energiemodule die uitsluitend werkt met elektrische technieken (warmtepomp, ventilatie, omvormer enzovoort) waardoor de woning geen uitstoot meer heeft.

Daarbij voerden we een tweede onderzoeksproject uit, De Sociale Watersprong. Door gebruik te maken van verschillende zuiveringstechnieken testen we mogelijkheden om het waterverbruik te reduceren met 30 à 40%, goed voor de portemonnee van de huurders en het milieu. De gebruikte technieken in een collectief systeem zijn: ondergrondse IBA's, Hydraloop en gefilterde regenwaterrecuperatie.

Een belangrijk gegeven in deze hele renovatie is het feit dat bewoners in hun woning bleven wonen tijdens de werken. Als wij dit soort renovatie zouden moeten realiseren op de oude manier, dan zouden we de mensen gedurende een aantal weken of zelfs maanden in een andere woning moeten laten wonen. Dit terwijl er al een schaarste is op de sociale woningmarkt. Natuurlijk vroeg dit wel om de nodige communicatie, planning en organisatie samen met de bewoners. Hiervoor werd er een renovatiemap gemaakt, een expertisevergadering georganiseerd en waren er wekelijkse vergaderingen in het werfhuis.

Bij de uitvoering hebben we aangetoond dat de renovatie naar een e-peil van -32 (A+-label) kunnen realiseren. Dit door een geïndustrialiseerde renovatietechniek te gebruiken die 75% sneller is dan traditionele methodes en met slechts 9 dagen rechtstreekse impact in de bewoonde woning. Een volledige digitale- en gedetailleerde engineering lag aan de basis van deze renovatie. De gerealiseerde warmtevraagreductie bedraagt 85%!

Dit door een volledige digitale en gedetailleerde engineering. De realiseerde reductie van de warmtevraag bedraagt 85%!

Kortessem - project Tongersesteenweg Guigoven

De eerste samenwerking met de privésector om 21 nieuwe sociale woningen te bouwen.

De VMSW ontwikkelde een CBO-procedure als één van de samenwerkingen met de privésector om nieuwe sociale woningen te bouwen. Op 21.10.2015 ging Cordium akkoord met deelname aan deze CBO-procedure. In Guigoven werden 21 nieuwbouwappartementen gebouwd door Bouwbedrijf Meekers, waarvan 14 appartementen specifiek voor 65-plussers. Alle appartementen voldoen aan de moderne bouwvoorwaarden qua comfort, isolatie en ventilatie. Op het dak van de appartementen zijn zonnepanelen voorzien en er zijn warmtepompen aanwezig voor de verwarming en het warm water. De werken werden op 29.09.2021 opgeleverd en op 1.12.2021 namen de bewoners hun intrek in hun nieuwe woning.

Kortessem - project Vliermaalroot

Energetische renovatie van 47 woningen in 4 percelen

De woningen gelegen aan de Roterlaan en Papeheide in Vliermaalroot werden gebouwd begin jaren '80. Voor het behalen van de energienormen waren deze woningen toe aan een grondige renovatie. Het eerste gedeelte van de wijk werd reeds vorig jaar onder handen genomen. In 2021 waren de volgende 53 woningen aan de beurt. Alle woningen werden voorzien van nieuw buitenschrijnwerk, spouwmuurisolatie, zoldervloerisolatie en een ventilatiesysteem. Door deze ingrepen werden de woningen niet alleen energiezuiniger, maar kregen ze ook een heel ander uitzicht. Een ware metamorfose in Vliermaalroot is het gevolg.

Alken

Projecten in ontwerp

E-renovaties in ontwerp

Grondige renovaties in uitvoering

Bilzen

Projecten in ontwerp

E-renovaties opgeleverd

E-renovaties in ontwerp

Hasselt

Projecten in uitvoering

Projecten in ontwerp

E-renovaties opgeleverd

Grondige renovaties in ontwerp

Hoeselt

Projecten opgeleverd

Projecten in ontwerp

E-renovaties opgeleverd

E-renovaties in ontwerp

Kortessem

Projecten opgeleverd

Projecten in uitvoering

E-renovaties opgeleverd

E-renovaties in uitvoering

E-renovaties in ontwerp

Grondige renovaties opgeleverd

Coravan

Net zoals in 2020 werd ook in 2021 de werking van de sociale dienst voornamelijk bepaald door de bestaande coronamaatregelen. Een heuse uitdaging voor een dienst waar de focus voornamelijk ligt op bewonersparticipatie en leefbaarheid. Toch probeerden we in 2021 weer zo creatief mogelijk aan de slag te gaan met deze omstandigheden en zoveel mogelijk bewoners samen te brengen op een veilige, verantwoorde manier.

Onze grootste creatieve uitwerking van de hele coronaperiode vinden we in de 'Coravan' (met de 'Cor' van Cordium, maar ook van Corona). Een mobiele werkplek waarmee we vanaf juni doorheen alle wijken trokken en een bezoekje brachten aan al onze 3664 sociale huurders. Iedere dinsdag- en donderdagnamiddag van de zomermaanden gingen we op pad met verschillende collega's naar onze huurders. We stonden even stil bij alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar en de manier waarop iedereen de coronaperiode had beleefd. Ook werd er gepraat over het samenleven in de wijk en de eventuele toekomstplannen (renovaties,…). Het perfecte moment om bewoners nog eens samen te brengen na een woelig jaar.

We toerden niet enkel door ons volledig werkingsgebied met de Coravan. Ook werd deze werkplek op wielen volop ingezet tijdens bewonersvergaderingen. Door de laadruimte voor stoelen en tafel, het uitklapbare scherm en de luifel, is het immers ook de ideale tool om bewonersvergaderingen te organiseren in openlucht. Op deze manier kunnen deze momenten niet alleen op een veilige manier verlopen, maar kan dit ook volledig onafhankelijk en flexibel gebeuren zonder het huren van een zaal. Zo werden er in Vliermaalroot verschillende bewonersvergaderingen georganiseerd voor de renovaties van de keukens en het buitenschrijnwerk. Ook in Alken opteerden we voor deze laagdrempelige manier van werken voor de vergaderingen voor de keukenrenovaties. Al de genodigden konden deelnemen aan de vergadering vlak voor de deur. Op deze manier wil Coridum haar laagdrempelige dienstverlening voor sociale huurders blijven garanderen en de meest kwetsbare, sociale huurders goed blijven bereiken.

Niet enkel tijdens vergaderingen werd de Coravan ingeschakeld. Ook tijdens het wijkfeest van de Rode Rok en de inhuldiging van de speeltoestellen in de Disselwijk was de Coravan trouw op post. Door de herkenbare bestickering zorgt dit steeds voor een duidelijke aanwezigheid en een aanspreekpunt voor bewoners in de wijk.

Speech voorzitter

Heropstart Zitdagen

In onze standaardwerking wordt er wekelijks of tweewekelijks een zitdag georganiseerd op verschillende locaties: OCMW Bilzen, OCMW Alken, OCMW Kortessem en OCMW Hoeselt. Daarnaast is er ook wekelijks een zitdag op ons hoofdkantoor voor kandidaat-huurders. Door de coronamaatregelen en bijgevolg de beperkte toegankelijkheid op de verschillende OCMW’s werden de zitdagen tijdelijk geschorst.

In september 2021 konden we door de versoepelingen van de maatregelen de zitdagen terug organiseren, hetzij op afspraak. Door deze zitdagen kunnen kandidaten terecht bij een contactpersoon van Cordium in hun gemeente. Deze laagdrempelige manier van werken heeft niet enkel voordelen voor de kandidaat zelf, maar ook voor Cordium. Omdat we regelmatig aanwezig zijn op het OCMW is er ook een goede relatie met de verschillende netwerkpartners en kunnen we kort op de bal spelen in bepaalde dossiers.

Buurthuis 'Den 8'

In 2020 werd het buurthuis 'Den 8' in Schoonbeek reeds feestelijk geopend, maar door de coronamaatregelen kon de werking pas in 2021 van start gaan. Samen met andere partners zoals Digidak, SAAMO, de wijkagent, jeugddienst,… is Cordium op vaste tijdstippen aanwezig in het buurthuis. Bewoners van Schoonbeek kunnen op dat moment terecht bij een vast aanspreekpunt van Cordium om vragen en eventuele bezorgheden te bespreken.

In september werd aan het buurthuis een succesvolle editie van Straat op Kindermaat georganiseerd. Een hele dag lang waren er geen auto's toegelaten in de straten rond het buurthuis en werd er tal van kinderanimatie voorzien. Onder een stralende zon genoten alle kinderen, maar ook ouders en andere inwoners, van Schoonbeek en omstreken van een leuke dag.

Speech voorzitter

Bewonersparticipatie Sociale Energiesprong

Omdat de 4 gezinnen tijdens de ingrijpende renovatiewerken van de Sociale Energiesprong in hun woning bleven wonen, was bewonersparticipatie van groot belang. Dit gedeelte nam de sociale dienst van Cordium voor haar rekening.

In het begintraject werden er individuele interviews afgenomen bij de betrokken huurders om hun huidig energieverbruik in kaart te brengen en om bezorgheden over de werken te noteren. Daarnaast werd er ook een renovatiemap gemaakt voor de huurders met daarin een duidelijke planning van de werken. Vlak voor de aanvang van de werken schoven bewoners, partners en aannemers samen aan tafel voor een expertisevergadering. Het verlengstuk van deze vergadering vonden we in het wekelijks bewonersoverleg tijdens de werken. De werken zijn ondertussen afgerond, maar een verdere opvolging en begeleiding is noodzakelijk voor grotere slaagkansen van dit project.

Speech voorzitter

Kijkdag & contractondertekening Guigoven

In 2021 verhuisden 21 gezinnen naar de nieuwbouwappartementen in Guigoven. In oktober kregen zij tijdens de kijkdag reeds de kans om hun nieuwe woning te bezichtigen en anderen te ontmoeten. De gezamenlijke contractondertekening vond plaats in de ondergrondse parkeergarage van het wooncomplex. Op die manier kregen bewoners de kans om elkaar al wat te leren kennen voor de grote verhuis en om vragen en bezorgdheden omtrent de verhuis te bespreken.

Speech voorzitter

Nieuwe website

In juni 2021 lanceerden we onze nieuwe Cordium website. Met deze website wilden we de nadruk nog meer leggen op toegankelijkheid, dienstverlening en gebruiksvriendelijkheid. De opbouw van de nieuwe website werd voorafgegaan door een grondige analyse van de verschillende persona's, een customer journey en een bevraging van al onze doelgroepen. Reeds in 2020 schoven we met onze huurders aan tafel om te bespreken wat zij goed vonden aan de bestaande website en wat er volgens hen beter kon. Met deze informatie gingen we aan de slag.

Zo kozen we ervoor om de website op te delen in drie groten luiken: voor kandidaat-huurders, voor huurders en voor iedereen. Op deze manier kan iedere bezoeker van de website meteen de keuze maken voor het juiste onderdeel en kan hij/zij veel gerichter op zoek gaan naar de nodige informatie. Ieder onderdeel werd verder opgesplitst in de verschillende stappen waarmee de kandidaat of de huurder geconfronteerd wordt tijdens zijn wacht- en huurperiode. Deze stappen worden allemaal chronologisch opgesomd en verduidelijkt met icoontjes. Ook werd er geopteerd om geen lange teksten te schrijven op de website, maar om te werken met duidelijke opsommingen en linken naar andere pagina's. Op deze manier wordt een overvloed aan informatie vermeden.

Om de dienstverlening te verhogen werd er gekozen om verschillende tools te integreren in de website. Zo kunnen kandidaten eenvoudig online een aanvraag tot inschrijving indienen via het kandidatenluik. Vervolgens kunnen zij, op ieder moment van de dag, hun plaats op de wachtlijst raadplegen. Op ieder onderdeel van de pagina krijgen zij te zien wie de contactpersoon is en kunnen zij rechtstreeks een afspraak maken met de betreffende persoon. Huurders kunnen dan weer een technische melding doen aan de hand van een handig keuzemenu en door het ingeven van hun adres kunnen zij steeds de juiste contactpersoon raadplegen en vervolgens contacteren of een afspraak maken.

De website vormt een mooie basis voor eventuele verdere uitbreidingen en integraties wanneer dit nodig zou blijken in de toekomst. Ook kunnen externe partners en andere geïnteresseerden steeds op de website terecht voor de laatste nieuwtjes en informatie over projecten. De gebruiksvriendelijkheid van de website werd niet enkel verhoogd voor de gebruiker, maar ook voor de communicatieverantwoordelijke binnen Cordium. Dit zorgt voor een meer efficiënte manier van werken.
Sinds het online plaatsen van de website in juni 2021 tot het einde van het kalenderjaar, waren er maar liefst 70060 paginaweergaven door 8148 unieke bezoekers.